Báo cáo nghiên cứu về sản phẩm Prostin của Health Lab Canada

Sản phẩm Prostin đã được nghiên cứu bởi Health Lab Canada – một trong nhưng tổ chức nghiên cứu thí nghiệm sản phẩm dược phẩm uy tín của Canada.

anh

Báo cáo nghiên cứu về sản phẩm Prostin của Health Lab Canada

Health Lab Canada là một trong nhưng tổ chức nghiên cứu thí nghiệm sản phẩm dược phẩm uy tín của Canada. Những sản phẩm của THD Canada INC đều được Health Lab Canada nghiên cứu và kiểm nghiệm theo những quy trình khoa học và nghiêm ngặt với những tiêu chuẩn của thế giới.

Sản phẩm Prostin của THD Canada đã được Health Lab Canada nghiên cứu và được trình bày cụ thể trong bản báo cáo nghiên cứu ngày 10 – 11 năm 2013.

Trong nghiên cứu này, Health Lab Canada sử dụng phương pháp nghiên cứu kiểm nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên, phương pháp nghiên cứu tầm soát.

Đối tượng thử nghiệm là 123 bệnh nhân bị bị u phì đại tuyến tiền liệt trong độ tuổi từ 45 đến 75 tuổi

Nghiên cứu sử dụng phác đồ điều trị kết hợp sử dụng viên nang Prostin 490 mg trong 6 tháng với liều dùng 1960 mg/1 ngày.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau 6 tháng, bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt các triệu chứng rối loạn tiểu tiện với điểm IPSS giảm từ 24,32 xuống còn 4,67; điểm QoL mức độ nhẹ tăng từ 0% lên 94,5%; lưu lượng nước tiểu trung bình tăng từ 2,75 ml/s lên 9,25ml/s, thể tích nước tiểu tồn dư giảm từ 72,15ml xuống còn 9,35ml; giảm đáng kể thể tích tuyến tiền liệt sau 6 tháng điều trị (từ 43,54cm3 giảm còn 29,15 cm3. Đồng thời nghiên cứu cũng cho thấy sản phẩm không có bất kỳ tác dụng phụ nào đối với bệnh nhân.

Nghiên cứu này đã được Giám đốc Health Lab Canada cấp theo điều 9 Luật sản phẩm sức khỏe tự nhiên.

Các tin khác